Pääsuunnittelu

Aiotko rakentaa omakotitalon talopaketista? Pitkästä tavarasta? Elementeillä? Omana työnä? Avaimet-käteen periaatteella?

Jokaisessa omakotitalokohteessa tulee olla pääsuunnittelija. Vaikka ostaisit talopaketin, talotehtaat eivät toimi pääsuunnittelijana, vaan tehtävään vaaditaan ulkopuolinen henkilö, jolla on pätevyys toimia pääsuunnittelijana.

Hyvin usein Pääsuunnittelijana ja Vastaavana työnjohtajana toimii sama henkilö omakotitalokohteissa, mutta tehtävissä voi toimia myös erilliset henkilöt.

 

Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu muunmuassa:

  • Varmistaa kohteen lähtötiedot
  • Osallistua viranomaiskokouksiin
  • Huolehtia eri suunnitelmien ristiriidattomuudesta
  • Huolehtia että kohteessa tehdään tarvittavat suunnitelmat
  • Tiedottaa eri suunnittelijoita tarvittavista asioista
  • Tiedottaa rakennushankkeeseen ryhtyvää kohteen tarvittavista suunnitelmista
  • Järjestää tarvittaessa suunnittelupalaverit
  • Huolehtii että työmaalla on tarvittavat suunnitelmat
  • Huolehtii että loppupiirustukset tulee tehtyä ja toimitettua rakennusvalvontaan

 

Tarkemmin tehtävät löytyvät Pääsuunnittelijan tehtäväluettelosta: RT 80300. Kyseinen kortti on saatavissa esim: www.sopimuslomake.net

 

 

Yhteystiedot

Tmi Tero Kontiainen
Yhdystie 4
66400 laihia                        0400827067                    tero.kontiainen@gmail.com

Tero Kontiainen             Rakennusinsinööri YAMK