Vastaava työnjohto

Aiotko rakennuttaa/rakentaa uuden omakotitalon, autotallin tai jonkin muun rakennuksen? Vai remontoitko vanhaa?

Jokaisessa luvanvaraisessa rakennustyössa tulee olla Vastaava työnjohtaja.

 

Kun tarvitset Vastaavaa työnjohtajaa, pyydä tarjous!

 • Tunnen hyvin Laihian eri alueiden maapohjat ja pystyn arvioimaan, millainen perustusratkaisu on eri alueelle suositeltava (esim Paalutus, massanvaihto, louhinta, maanvarainen lattia, rossipohja yms).
 • Tunnen hyvin paikalliset urakoitsijat ja pystyn suosittelemaan luotettavia yhteistyökumppaneita rakennusprojektiinne. Neuvon myös aina miten ja missä järjestyksessä projektissa edetään, jotta asiat etenevät hyvän rakennustavan mukaisesti.
 • Tarjoan jokaiseen kohteeseen yksilöllistä pakettia asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • Kerro toiveesi, mahdollinen suunnitelmatilanne, aikataulutoiveenne, yms oleelliset asiat, niin teen teille tarjouksen. Tarvittaessa voimme tavata ja käydä hieman projektia läpi ennen tarjouksen tekemistä.
 • Tarjouksen yhteydessä yksilöidään tehtävät ja vastuunjako mahdollisimman tarkasti
 • Teen aina kirjalliset sopimukset työtehtävistäni, jotta vastuut ja velvollisuudet ovat avoimesti molempien osapuolten tiedossa.

 

Parhaan lopputuloksen saamiseksi Vastaava työnjohtaja kannattaa hankkia heti projektin suunnitteluvaiheessa.

Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu mm:

 • Huolehtia, että työmaalla noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä ja rakennukset rakennetaan oikeaoppisesti
 • Neuvoo oikean etenemisjärjestyksen työvaiheissa (aikataulutus)
 • Toimii hankkeen neuvonantajana koko projektin ajan
 • Vastaava työnjohtaja tarkastaa ja valvoo rakennuksen eri työvaiheet
 • Huolehtii havaittujen puutteiden korjausmenettelystä
 • Tilaa tarvittavat viranomaistarkastukset ja osallistuu niihin
 • Huolehtii siitä, että tarvittavat erityissuunnitelmat on tehty ennen työvaiheita
 • Laatii huoltokirjan, tarkastusasiakirjat, poikkeamaraportit yms tarvittavat asiakirjat.

Tarkemmin tehtävät löytyy Vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelosta: RT 80270. Kyseinen kortti on saatavissa esim: www.sopimuslomake.net

Yhteystiedot

Tmi Tero Kontiainen
Yhdystie 4
66400 laihia                        0400827067                    tero.kontiainen@gmail.com

Tero Kontiainen             Rakennusinsinööri YAMK